20220723_200220
ताज्या दापोली सामाजिक

माहिती अधिकार अर्ज फाडणा-या अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार!

माहिती अधिकार अर्ज फाडणा-या अधिका-यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार! मूळ माहिती अधिकार अर्ज कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे चौकशी अहवालात सिद्ध अपिलार्थीस मूळ माहिती अधिकार अर्जाची माहिती देण्याचे दिले होते आयुक्तांनी आदेश दापोली/ प्रतिनिधी : माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये सुशिलकुमार जहांगीर पावरा उपशिक्षक गोल्ड व्हॅली पांगारवाडी ता. दापोली, जि. रत्नागिरी यांच्या दि.15/10/2019 रोजीच्या माहिती अर्जान्वये अपिलार्थी […]